آنالیز پارامتر های شیمیایی کیفیت آب

آب بعنوان حلال عمومی شناخته شده است و کیفیت شیمیایی اب در ارتباط مستقیم با حلالیت آن می باشد. متغیرهای مهم در مسائل مربوط به کنترل کیفیت عبارتند از: -مقدار کل جامدات محلول مواد محلول از خاصیت آب بر روی جامدات، مایعات و گازها بوجود می آیند. مواد محلول با ...

متن کامل »

روش‌های حذف نیترات

نیترات دارای حلالیت زیاد در آب و بدون بو و مزه است که به‌سختی از آب قابل حذف می‌باشد. بنابراین کاهش نیترات اغلب با مشکلات و هزینه زیاد روبرو است. روش‌های متفاوتی برای حذف نیترات از آب آشامیدنی وجود دارد که برخی از آنها در مقیاس بزرگ عملیاتی نیستند. متداول‌ترین ...

متن کامل »

نیتریت ها ونیترات های موجود در اب اشامیدنی

  نیترات (NO۳ منفی) یکی از آنزیم‌های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می‌شود. این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است و نقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد. نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنابراین در تمام محیط زیست ...

متن کامل »

معیارهای کیفیت اب

  درخواست برای آب با کیفیت بالا از دوران باستان وجود داشته و در دنیای کنونی این درخواست، به تنظیم استانداردهای ویژه برای سنجش درباره کیفیت آب منجر شده است. نشان‌گرهای کیفیت آب آشامیدنی را می‌توان بدین شرح طبقه‌بندی کرد: ۱. کیفیت فیزیکی: مصرف‌کننده عادی، کیفیت آب را برحسب ویژگی‌های ...

متن کامل »

عوامل موثر در مقدار اکسیزن محلول در اب

مقدار هر گاز محلول در آب با فشار گاز در بالای آب مربوط است. در سطح دریا ، فشار هوا اتمسفر است. هوا ترکیبی از ۷۸% نیتروژن و ۲۱% اکسیژن است. بیشترین فشار اکسیژن در بالای تودۀ آب فقط ۲۱% اتمسفر است. اکسیژن به مقدار کمی در آب حل می ...

متن کامل »

برخی کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب

استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهشاثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد. استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهشاثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد. یکی از مواردی که این فناوری کاربرد ...

متن کامل »

شیمی رزین‌ها

رزین‌های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها ...

متن کامل »

گرفتن سختی اب توسط رزین ها

باشد. سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده و … می باشد. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت باعث افت رنگ می شود . سختی بیش از حد اب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی در انسان می شود ...

متن کامل »

اسمز معکوس در تصفیه اب

اسمز معکوس، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید… تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO ) اسمز معکوس چیست : اسمز معکوس، تکنولوژی مدرنی ...

متن کامل »

اسمز معکوسRO

مقدمه اسمز معکوس (به انگلیسی: Reverse osmosis) فرآیندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت ...

متن کامل »