خانه / مرکب چاپ

آرشیو دسته ی : مرکب چاپ

اشتراک در خبرنامه

مروری بر جوهرهای چاپ بر پایه رزین¬های اکریلیکی آب پایه

۱- مقدمه قبل از اواسط دهه ۱۹۷۰ ، رزین¬های بر پایه روزین فوماریت (مانند نمک های سدیم و آمین روزین) اصلی¬ترین رزین¬های مورد استفاده در جوهرهای آب پایه بودند، خواص این رزین¬های محلول روزین آب پایه کاملاً مشابه خواص رزین¬های فنولیک روزین و مالئیک روزین پنتا¬اریتریتول¬استرهای مورد استفاده در جوهرهای ...

متن کامل »

اجزای تشکیل دهنده مرکب :

  مرکب از رنگینه یا colorant، سیال حامل یا  vehicleو افزودنی هایی تشکیل یافته است. شناخت مبانی  چهار جز سازنده مرکب حائز اهمیت است. ۱- رنگینه : Colorant    رنگینه همان طور که از نامش پیداست، تعیین کننده رنگ مرکب است. رنگینه می تواند (dye) یا (pigment) باشد.   ٢-Dye   : در قسمت سیال حامل مرکب ...

متن کامل »

انواع مرکب های خاص و کاربردها :

۱- مرکب های رنگی برای چاپ کاغذ: Dye Inks For Paper          این مرکب هاشامل یک یا دو شکل اصلی رنگینه یا dyestuff هستند:- رنگینه قلیایی یا Basic dyestuff- رنگینه پایه فلزی مختلط (رنگینه مقاوم در برابر نور)  یا Metal complex dyestuff (light-fast dye) رنگ ها به طور ذاتی شفاف و سفت هستند. رنگینه های ...

متن کامل »