خانه / رزین پلس استر

آرشیو دسته ی : رزین پلس استر

اشتراک در خبرنامه

رزین های پلی استر

رزﯾﻦﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ ● رزﯾﻨﻬﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.زﻧﺠﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮی اﯾﻦ رزﯾﻦ دارای اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از واﮐﻨﺶ ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮل و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻣﺎرﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد. در ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ...

متن کامل »

رزین پلی استر جهت نساجی

پلی استرها از متراکم شدن دی اسیدها با دی‌الها یا پلی‌الها بدست می‌آیند. دی اسیدها می‌توانند آلیفاتیک یا آروماتیک باشند. تهیه پلی استر ، جزو “پلیمریزاسیون مرحله‌ای یا تراکمی” می‌باشد. اگر در جریانواکنش پلیمریزاسیون ، بهمراه پلیمر ، مواد دیگری با اجرام مولکولی پایین تشکیل شوند و تغییر در ترکیب عنصری ساختمانی پلیمر ...

متن کامل »

الیاف پلی استر

الیاف پلی استر بطور کلی الیاف پلی استر تقریباً تمامی موارد الیاف پلی استر طبیعی را نیز در بر می گیرد.در زیر به انواع الیاف PETپلی استر اشاره میکنیم. از مهمترین انواع الیاف پلی استر میتوان به الیاف پلیاتیلن ترفتالات (الیاف تریلین و داکرون) اشاره کرد. الیاف PET پلی استر(Polyethylene ...

متن کامل »

رزین پلی استر

رزین پلی استر رزینهای پلی استرغیر اشباع بطور گستردهای در سراسر دنیا استفاده میشوند. زنجیر اصلی پلیمری این رزین دارای اتصالات استری میباشد که از واکنش تراکمی یک ترکیب الکلی چند عاملی و یک اسید چند عاملی مانند گلیکول و اسید فوماریک تهیه میشود. در مثال اخیر بدلیل استفاده از ...

متن کامل »

آنچه از رزین پلی استر باید بدانیم

آنچه از رزین پلی استر باید بدانیم رزین پلی استر ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی و تولید سنگ مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین پلی استر وقتی با هاردنر (خشک کن) مخلوط می گردد پس از مدتی حرارت آن بالا می رود و به حالت ...

متن کامل »

رزین پلی استر غیر اشباع

  رزین های پلی استر مخصوص لایه گذاری دستی – اسپری پاششی و رزین های با کاربرد عمومی رزین های این گروه جهت استفاده در ساخت و تولید قطعات کامپوزیتی به روش دستی طراحی شده اند. قیمت مناسب، خواص مکانیکی بالا و کاربرد راحت از جمله خواص این گروه از ...

متن کامل »

رزین پلی استر

رزین پلی استر

کار و سرگرمی با رزین پلی استر رزین پلی استر Polyester Resin   رزین پلی استر ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین پلی استر در ابتدا به شکل مایعی است به غلظت مربا، ولی وقتی با هاردنر مخلوط می گردد، پس ...

متن کامل »

پت .باز یافت ان

پت .باز یافت ان

هدف از اجرای طرح توجیهی بازیافت پت ، احداث یک واحد بازیافت بطری های پت است. عملی که انجام می شود ابتدا ظروف پت جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور ، بازیافت شده  و تبدیل به پرک (پت خورد شده) می شود . PET کلمه ای است که از ...

متن کامل »

رزینهای پلی استرغیر اشباع

رزینهای پلی استرغیر اشباع

رزینهای پلی استرغیر اشباع بطور گستردهای در سراسر دنیا استفاده میشوند. زنجیر اصلی پلیمری این رزین دارای اتصالات استری میباشد که از واکنش تراکمی یک ترکیب الکلی چند عاملی و یک اسید چند عاملی مانند گلیکول و اسید فوماریک تهیه میشود. در مثال اخیر بدلیل استفاده از یک اسید غیر ...

متن کامل »