خانه / رزیت های پر مصرف صنعت رنگ

آرشیو دسته ی : رزیت های پر مصرف صنعت رنگ

اشتراک در خبرنامه

پلی اوره ها واورتانها

پلی اوره ها واورتانها

اشنایی با پلی اوره های سرد وگرم و پلی اورتان ها

متن کامل »

کلیاتی در مورد رنگ قسمت دوم

● حلالهای مصرفی در صنایع رنگسازی ▪ نقش حلالها نقش حلالها که مایعات فراری میباشند در سهولت کار و استفاده از رزینها و رنگهای حاصل از آنان بر همگان روشن است زیرا که استفاده از رزینهای صددرصد غیر فرار در هنگام مصرف: کاری بسیار مشکل بوده و شکی نیست که ...

متن کامل »

نواع روغن هایی که در نقاشی ساختمان مصرف میشود

روغن الیف (۱) مخصوص بتونه شکل ظاهری آن غلیظ تر و کدر از روغن الیف (۲) میباشد       روغن الیف (۲) یا روغن زیر کاری مخص وص زیر کار روغن اندود کردن گچ بکار میرود.رنگش شفاف تر از روغن بتونه میباشد. این روغن امروزه به علت پایین امدن ...

متن کامل »

انواع رزین های پر مصرف در صنعت رنگ سازی

۱)رزین های الکید که خود بهشکل زیر تقسیم میشوند تقسیم میشوند ۱)الکید های کوتاه زنجیر خشک نشونده وکورهای به همراه رزین اوره یا ملامین در لعاب های کورهای مصرف میشوند برای پوشش یخچال وماشین لباسشویی سایر پوشش های فلزی۲)الکید های کوتاه زنجیر هوا خشک این رزین ها دارای روغن تال ...

متن کامل »

رزین های مصرفی در رنگ

▪ رزینهای اپوکسی رزینهای اپوکسی از همان اوایل پیدایش جای پای خود را در میان دیگر موارد گوناگون صنایع رنگسازی به عنوان یکی از مواد مهم این صنعت باز نمودند که این موفقیت بیشتر به خاطر خصائص فراوان و متنوع این رزینها می باشد. در حقیقت دست یک فرمولیست را ...

متن کامل »