خانه / انواع رنگ ها / پوششهای آلکیدی

پوششهای آلکیدی

۱)      پوششهای آلکیدی

 این پوششها با استفاده از انواع رزینهای الکیدی ساخته می شوند.

به شکل خیلی ساده می توا ن گفت: آلکید رزین ها از واکنش اسیدهای چرب یا روغنهای گیاهی، پلی الکلها همراه با انیدرید فتالیک با مالئیک ساخته می شوند.

شکل شماره ۱: اسیدهای چرب غیر اشباع ۱۸ کربنی با تعداد باندهای دوگانه متفاوت که در اثر ترکیب با اکسیژن سخت می شوند.

شکل شماره ۲: نمونه ای از واکنش پلی استری

برای تشکیل یک الکید رزین هوا خشک، یک اسید چرب هوا خشک – شکل شماره ۱- به موادی چون انیدرید فتالیک و گلسیرین افزوده می شود. در این حالت انیدرید فتالیک و گلسیرین با هم ترکیب شده و رزینی مانند آنچه در شکل شماره ۲ نشان داده شده است را تشکیل می دهند.

ار آنجا که گلسیرین یک گروه هیدروکسیل اضافی دارد ، اسید چرب با این گروه واکنش داده و رزین آلکیدی را بوجود می آورد. (شکل شماره ۳)

گلسیرین : G

انیدرید فتالئیک : PA

اسید چرب : FA

انواع رزینهای الکیدی بر اساس طول روغن

طبقه بندی های مختلفی برای رزینهای الکیدی وجود دارد. یک نوع دسته بندی این رزینها بر اساس طول روغن به کار گرفته شده در ساختمان آنهاست. منظور از طول روغن، درصد روغن به کار گرفته شده در ساخت رزین است. بر این اساس طیف گسترده کوتاه روغن، کوتاه – متوسط، متوسط – بلند، بلند و خیلی بلند در این طبقه قرار دارند.

یکی از ویژگیهای برجسته آلکید رزین ها امکان اصلاح آنها با رزینهای دیگر است. از جمله اصلاح کننده های آلکید رزین می توان به نیترو سلولز، رزین های اوره فرمالدئید، رزینهای ملا،مین فرمالدئید، رزین های فنلبک، کلر کائوچو، رزینهای ونیل، کلرکائوچوی پارافینه، رزینهای اپوکسی، پلی ایزوسیانات، سیلیکون، منومرهای واکنش پذیر (استیرن)، پلی آلکید، وارنیش های فنلیک و رزین های طبیعی اشاره کرد.

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید