خانه / متفرقه ها / وجود سرب وروی در طبیعت کنی شناسی سرب وروی

وجود سرب وروی در طبیعت کنی شناسی سرب وروی

وجود سرب وروی در طبیعت کنی شناسی سرب وروی

نکات مهم سرب و روی

الف.سرب

بترتیب اهمیت و فراوانی:

۱-سولفور: گالن    PbS مینرال همراه بلاند و فلزاتی نظیر نقره، کادمیم، مس آنتیموان و طلا نیز می توانند هراه گالن یافت می شوند.
۲-سولفاتها:انگلزیت PbSO4 اغلب با گالن همراه است.
۳-کربناتها:سروزیت PbCO3 همراه گالن و انگلزیت

سایر مینرالها کم اهمیت تر

۱-مینیوم Pb3O4 اکسیدی همراه گالن و سروزیت
۲-فورژنیت PbCl2 و PbCO3 کلروکربنات همراه سروزیت
لیدهیلیت PbSO4, 2Pb(OH)2,2PbCO3 سولفات کربنات از نیترات گالن و سروزیت بوجود می آید.
پلومبوجاروزیت PbFe6(OH)12(SO4)4 سولفات بازی
لیناریت (PbCu)SO4و (Pb,Cu)(OH)2 سولفات بازی مس و سرب کمیاب
پیرومورفیت (PbCl)Pb4(PO4)3 کلروفسفات
مینیت(سبزرنگ) (PbCL)Pb4(AsO4) کلرورارسنات جزئی
وانادینیت (PbCl)Pb4(VO4) کلرور وانادات بمقدار کم فسفر و ارسنات
کروکویزیت PbCrO4 کرومات جائیکه رگه های سرب سنگهای حاوی کرم را قطع می کنند
ولفینیت PbMoO4 درمنطقه اکسیداسیون یافت می شوند.

ب : روی:

مهم ترین مینرال روی:

۱-بلاند    ZnS (سولفیدی) همراه با گالن

۲-اسمیت زونیت ZnCO3  (کربناتی) همراه بلاند، همی مورفیت گالن و در مورادی مس، آهن و در مواردی مس

سایر مینرالهای روی:

زنیکیت  ZnO (اکسیدی)  همراه با فرانکلینیت و ویلمیت و کلست

فرانکلینیت (Fe,Zn, Mn)(Fe,Mn)2O4 همراه ویلهمیت، زنکیت، کلسیت بصورت عدسی و دسته دسته

هیدروزنکیت ZnS(ON)(CO3)2 (کربنات بازی) نتیجه ای از نیترات بلاند بهمراه اسمیت زونیت

همی مورفیت Zn4SiO4 (سیلیکاتی) بهمراه فرانکلینیت، زنکیت، کلسیت

گرسلاریت (زاج روی) ZnSO4,7H2O (سولفات آبدار) نتیجه ای از تجزیه بلاند است.

روی طبیعی: Zn د رناحیه ای از استرالیا در ماسه های طلا یافت شده است.

خواص دو فلز سرب و روی و کاربرد آنها:

خواص فلز روی:Zn

وزن اتمی:۵۷/۶۳———-دانسیته ۱۳/۷

نقطه جوش:۶/۴۱۹ درجه سانتی گراد———–نقطه جوش ۹۰۷ درجه سانتی گراد

گرمای ویژه:J-1gr°C-1 ۳۸۹/۰——–هدایت حرارتی wcm-1°C-115/1

مقاومت الکتریکی ———-مدول الاستیتیه GNm-27/82

خواص فلز سرب:Pb

وزن اتمی ۲/۲۰۷ ———–دانسیته gr/cm334/11

نقطه ذوب ۵/۳۲۷درجه سانتی گراد—–نقطه جوش ۱۷۴۰درجه سانتی گراد

گرمای ویژه J-1gr°C-1346/0———– هدایت حرارتی wcm-1°C-1346/0

مقاومت الکتریکی ۶۵/۲۰——  مدول الاستیتیه GNm-24/16

 

کاربردهای سرب:                                                                                                

-سرب خالص بیشتر بواسطه مقاوم بودن در مقابل خوردگی بکار میرود.

– جهت استفاده در ساختن مخازن اسید سولفوریک گرم و غلیظ

در باطریسازی – پوشش سیمها، بصورت سرنج در حفاظت از خوردگی

در مهمات سازی و کاربردهای نظامی

در صنایع چاپ و مدادسازی

در صنایع رنگ سازی ۲(PbCO3)Pb(OH)2

در صنایع کبریت سازی PbO2

در صنایع پتروشیمی و سوخت

کاربردهای روی:

در صنایع پوشش در مقابل خوردگی و گالوانیزاسیون

در لحیکم کاری بصورت تخته ای یا شمشی

در آلیاژ سازی مثل برنج

در ظروفی نظیر خمیر دندان

در صنایع رنگ سازی و چیت سازی

در ریخته گری قطعات اتومبیل-هواپیما-رادیوسازی

فلز سرب از زمانهای قدیم شناخته شده بود بطوریکه می توان حتی پیش بینی نمود که ایرانیان از زمان ساسانیان با این فلز آشنا بوده و مهارت زیادی در استخراج و ذوب و تصفیه آن داشتند و میتوانستند بآسانی نقره را از سرب جدا نمایند و آثاری در این کوره های ؟؟؟ در نواحی انارک و کویر بدست آمده.

بطور کلی فعالیت ذوب فلز در ایران از قدیم رواج داشته ولی در حال حاضر ایران فعالیت آنچنان در مورد ذوب سرب و تصفیه آن ندارد بلکه سنگهای معدن استخراج شده سرب و روی از طریق شمال به روسیه و از طریق نوب به کشورهای اروپایی ؟؟ چین صادر می گردد و در عوض سرب مصرفی بخصوص جت باطریسازی (باطریسازی نیرو) و صنایع مهمات در کشورهای اروپایی ؟؟؟ وارد میشود.

مقدار معادن شناسائی شده مطابق نقشه تهیه شده ۱۶۰ میباشد که احتمالاً تعداد معادن بیشتر از این مقدار میباشد متأسفانه در بین این معادن تنها درباره چندین معدن مطالعه شده است.

معادنی که مورد بهره برداری قرار گرفته در بین سالهای ۵۱ تا ۶۲ بشرح زیر میباشند.

سال      ۱۳۵۱     ۵۹         ۶۱         ۶۲

معدن در حال بهره برداری   ۳۵         ۵۰         ۱۶         ۹

 

کانیهای مهم و قابل استخراج در ایران شامل گالن، بلاند–> سروزیت، انگلزیت، اسمیت زونیت، کالامین

PbS            ZnS       PbCO3   PbSO4    ZnCO3

سنگها در معادن ایران اغلب تغلیظ شده و پرعیار می شوند و در این بین از روشهای سنگ جوری، میز، جیک فلوماسیون، استفاده مینمایند. تنها در نمک حداکثر ۵۰۰ تن تبدیل به شمش ۹۷ درصد سرب می گردد و استخراج می شود.

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید