خانه / شیمی در منزل / وب گردی شیمی

وب گردی شیمی

http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical

تصویر

این پایگاه مروری بر شیمی تجزیه و مباحثی از جمله : محلول های آبی، تعادل، انواع سنجش های حجمی، الکتروشیمی،طیف سنجی، استخراج و رنگ نگاری(کروماتوگرافی) دارد و می تواند اطّلاعات بسیار مفیدی راجع به هر کدام از موارد یاد شده در اختیار شما قرار دهد.
http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical

تصویر

این پایگاه مروری بر شیمی تجزیه و مباحثی از جمله : محلول های آبی، تعادل، انواع سنجش های حجمی، الکتروشیمی،طیف سنجی، استخراج و رنگ نگاری(کروماتوگرافی) دارد و می تواند اطّلاعات بسیار مفیدی راجع به هر کدام از موارد یاد شده در اختیار شما قرار دهد.
http://www.chem.vt.edu/chem-ed/ac-basic.html

تصویر

این پایگاه نیز مرجعی جهت معرّفی برخی مفاهیم اولیّه و روش های شیمی تجزیه است.
برای مثال به بررسی جامعی در مورد تعادل های شیمیایی و ثابت های تعادل پرداخته است، سنجش های حجمی را معرّفی و پیوند هایی درباره ی شیمی اسید و باز معرفی نکرده است. هم چنین به معرفی روش های جداسازی، استخراج و کروماتوگرافی پرداخته است.
http://info.cas.org

تصویر

Chemical Abstracts بخشی از خدمات انجمن شیمی آمریکا است که دستیابی به مقاله های علمی-پژوهشی را به سرعت امکان پذیر می کند. البته برای دسترسی به اطّلاعات ارزشمند آن بایستی به دانشگاه ها و برخی مراکز علمی-پژوهشی کشورکه طرف قرارداد با این پایگاه هستند مراجعه کنید.
http://danesh.bizhat.com/BasicScience/Chemistry.htm 

تصویر

این پایگاه پیوند های خوبی را در زمینه های مختلف شیمی، مقاله های علمی-پژوهشی ، آزمایش ها و دیگر مطالب بسیار جالب شیمی به زبان فارسی معرّفی می کند.
www.irandoc.ac.ir

تصویر

دستیابی به اطّلاعات علمی:پایان‌نامه‌ها، طرح های پژوهشی، همایش ها، مقاله‌‌ها و گزارش های دولتی تولیدشده در داخل کشور از این پایگاه امکان پذیر است. هم چنین از این پایگاه می توانید به جست و جو در مورد موضوع مورد نظر خود پرداخته و به مقاله ها و پایان نامه های داخل کشور در رابطه با آن دست یابید و حتی این پایگاه آدرس کتابخانه محل نگهداری مجله یا پایان نامه مورد نظر را در اختیارتان قرار می دهد .
http://pubs.acs.org/about.html

تصویر

انتشارات انجمن شیمی آمریکا سایتی بسیار جامع درباره ی مقاله های شیمی به چاپ رسیده در سراسر دنیا است و دارای ابزار جست و جوی پیشرفته است که امکان یافتن یک موضوع علمی را در میان میلیون ها مقاله ی معتبر و کتاب های الکترونیکی آن هم در زمینه ی های مختلف علم شیمی امکان پذیر می سازد.

سایت انجمن شیمی آمریکا در برابر شماست! در این پایگاه می توانید جدیدترین خبرهای به روز شیمی، مقاله ها و مطالب جدید مربوط به علم شیمی را جست و جو کنید و ببینید.
www.portal.acs.org/portal/acs/org/content

سایتی کوچک است راجع به مطالب به روز شیمی، مانند فناوری نانو و فرایندهای آن. اگر چه مطالب مختصری دارد اما به یک نگاه انداختن حتی سطحی می ارزد!
منبع:
www.chemistry-macht-zukunft.de/en/chemistrymakesfuture 

خیلی خیلی جای جالبیه!!! این سایت راجع به آزمایش های مربوط به فناوری نانو، شیمی در طبیعت، عنصرها در زندگی، مقیاس ها، نام گذاری ترکیب های ساده و پیچیده ی شیمیایی، شیمی برای زندگی و… صحبت کرده است. پیوند های بسیار زیبایی هم دارد که….
بهتره خودتون برید و ببینید!
منبع:
www.chemistryandyou.org

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید