خانه / انواع رنگ ها / مواد افزودنی

مواد افزودنی

مواد افزودنی

رنگ از ۲ جز رنگ دانه و محمل تشکیل می شود.رنگ دانه ها شامل ۲ جز سفید و رنگی است و محمل شامل رزین های جامد و حلال های فرار می باشد.

علاوه بر این مواد، مواد دیگری نیز برای ساخت، تثبیت، سهولت استفاده، مرغوبیت و نمود بهتر، به مقدار کم به رنگ اضافه میشوند که مواد افزودنی نام دارند. مقدار این مواد افزودنی برای ساخت رنگ ۱ تا ۲ % و حداکثر تا ۵% وزن کل رنگ است. مواد افزودنی به ترتیب بر حسب عملکرد طبقه بندی میشوند.

آنهایی که در رنگ های آلی به مصرف میرسند، عبارتند از: خشک کننده ها ، مواد ضد پوسته(ضد اکسایش)، مواد ضد ته نشینی(ضد رسوب)، مواد غلیظ کننده، مواد پخش کننده، مرطوب کننده، مواد هم سطح کننده، مواد ضد خوردگی.

مواد افزودنی دیگر ازجمله ضد شناوری، ضد رگه رگه شدن رنگ و …، هریک در رنگی ویژه و با هدفی معین به کار می روند.

رنگ هایی که با آب رقیق می شوند،(رنگ پلاستیک)مواد افزودنی خاصی را طلب میکنند، این مواد افزودنی عبارتند از:معرفهای فعال سطحی، مواد ضد کف، مواد غلظت دهنده، مواد افزودنی بیو اکتیو، مواد پیوند دهنده، مواد ضد یخ و مواد تنظیم کننده p

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید