خانه / برش های نقت خام / قیرهای مایع ( Cut Back )

قیرهای مایع ( Cut Back )

 

این قیرها از حل کردن یکی از قیرهای جامد در حلالهای مختلف بدست می آید و این عمل بمنظور پایین آوردن ویسکوزیته قیر انجام می شود. قیرهای مایع پس از مصرف و تبخیر حلال سفت شده و بصورت اولیه در می آیند . این فرآورده ها نیز بر حسب ویسکوزیته تقسیم بندی گردیده اند . حلالهایی که در تهیه این محصولات بکار برده می شوند ممکن است از مواد نفتی سبک ، متوسط و یا سنگین ، بترتیب مانند نفتا ، نفت چراغ و گازوئیل باشند.

قیرهای مایع به ۳ دسته تقسیم می شوند که هر یک دارای ۶ نوع محصول می باشد:

۱- قیرهای مایع زودگیر

این دسته از قیرها از رقیق نمودن قیر ۱۰۰/۸۵  درصد مواد نفتی سب مانند نفتا بدست می آیند و چون حلال آنها در شرایط معمولی بزودی تبخیر می گردد بدین جهت قیر زودگیر نامیده شده اند . انواع قیرهای این دسته عبارتند از :

RC0 – RC1 – RC 2 – RC3 – RC4 – RC5

۲- قیرهای مایع کندگیر

این دسته از قیرهای مایع از حل کردن قیر ۱۰۰/۸۵  در حلالی مانند نفت چراغ بدست می آیند و چون حلال آنها دیرتر از نوع قبلی تبخیر می گردد بنام قیرهای مایع کندگیر موسوم شده اند . انواع این قیرها عبارتند از :

MC0 – MC1 – MC2 – MC3 – MC4 – MC5

۳- قیرهای مایع دیرگیر

این قیرها که از حل کردن قیرهای ۱۰۰/۸۵ در حلالهای سنگین مانند گازوئیل Gasoil یا نفت سیاه  Fueloil  بدست آمده اند ، حلالشان پس از مصرف تبخیر نمی شود ، بلکه پس از تجزیه بتدریج سخت میگردد . انواع این دسته از قیرها عبارتند از  :

SC0 – SC1 – SC2 – SC3 – SC4 – SC5

علاوه بر قیرهای فوق الذکر ، قیرهای مایع دیگری که ویسکوزیته آنها در حدود ویسکوزیته قیرهای مایع مذکور است ، تهیه می گردد . حلال این قیرها همان حلال نامبرده در فوق می باشد.

انواع این قیرها عبارتند از S125 که با حلال سبک ( نفتا ) تهیه گردیده و  همچنین قیرهای :

CB 500/700 – CB 400/500 – CB 300/400 – CB 200/300 – CB150/200 – CB 50/100

که حلال متوسط دارند ( نفت چراغ ) و قیر CB 100/150   که از قیر ۵۰/۴۰ تهیه می شود.

حساسیت حرارتی قیر – شاخص نفوذ ( PI )

همانطور که می دانیم قیر یک خاصیت ترمو پلاستیکی یا گرمانرم از خود نشان میدهد . بدین معنا که با افزایش درجه حرارت نرم و با کاهش دما سخت می شود . Pfeiffer   و Van Doormaal فرض کرده اند که حساسیت حرارتی برای قیر مورد استفاده در راهسازی صفر بوده و به همین دلیل آنها شاخص درجه نفوذ را تعریف کرده اند.

PI  =  [ ۲۰ * ( ۱٫۲۵A) ]  /  ( ۱ + ۵۰A)

درجه کارآیی ( Performance Grade – PG )

درجه کارآیی دارای دو عدد است . عددی که حداکثردمای قابل تحمل قیر را نشان میدهد و عددی که منفی است و حداقل دمای قابل تحمل قیر را نشان می دهد .

آشنایی با امولسیونهای قیر

امولسیون یک مخلوط دو فازی از دو مایع مخلوط نشدنی میباشد که فاز داخلی بصورت ذرات ریز در داخل فاز خارجی پراکنده می باشد. قطر ذرات در امولسیون بین ۰٫۱ تا ۵ میکرون است لذا قطر ذرات از حالتهای محلول حقیقی و کلوئیدی بزرگتر است . بدون استفاده از موادی به نام امولسیفایر این تعلیق با ثبات نبوده و دو مایع مخلوط نشدنی (بعنوان مثال : آب و روغن ) به سرعت از یکدیگر جدا شده و دو فاز متمایز را تشکیل خواهند داد . علت این امر اینست که به خاطر افزایش سطح تماس دو فاز و در نتیجه افزایش انرژی بین سطحی ، سیستم حالت ناپایدار داشته و با جدایی دو فاز سیستم به حالت با ثبات می رسد.

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید