خانه / شیمی در منزل / طرزتهیه سرکه سیب

طرزتهیه سرکه سیب

:طرز تھیه سرکه سیب
برای تھیه سرکه سیب باید از سیب ھای شیرین استفاده نمود برای اینکار ابتدا سیب ھا را شسته و آنرا با چاقو به چند قسمت تقسیم و یا چرخ
.کنید تا سریع بپوسد و در فرایند تھیه سرکه تسریع گردد
.سیب چرخ کرده را داخل بشکه بریزید تا بعد از مدتی له و نرم شود
.ادامه روش تھیه سرکه سیب نیز ھمانند سرکه انگور است .روش تھیه سرکه سیب نیز ھمانند سرکه انگور است ولی با این تفاوت که به محتوای ماده اولیه داخل ظرف، آب اضافه نمی شود
:تذکر
.اگر سیب شیرین نباشد، مایع حاصله ترش نخواھد شد. لذا باید حتماً از سیب شیرین استفاده شود –
اگر سیب خیلی آبدار و شیرین باشد، ھر یک کیلوگرم سیب حدود ۷۰۰ گرم سرکه می دھد. در حالت معمول ھر یک کیلو گرم سیب حدود نیم –
.کیلو گرم سرکه می دھد
اگر اشتباھاً یا به ھر دلیلی داخل ظرف سیب مقدار کمی آب اضافه شود، اگر سیب شیرین باشد، فرایند تولید سرکه کمی طولانی تر شده و –
.

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید