سوختن یخ:

سوختن یخ:
آیا امکان دارد یخ بسوزد. آزمایش می کنیم ببینیم می شود یا نه عجله نکنید.
مواد مورد نیاز: ۳۰۰  سی سی الکل اتیلیک – ۱۲ گرم استات کلسیم که باید در ۴۰ سی سی آب حل شود.  – صفحه نسوز
دو تا بشر به حجم ۴۰ سی سی – یک عدد کارد
یک بشر را برداشته و در آن استات کلسیم می ریزید و در بشر دیگر الکل اتیلیک را ریخته. حالا این دو ماده را با همدیگر ترکیب کرده و یک ماده جدید حاصل می شود که حالت کلوییدی دارد و این همان الکل جامد می باشد. و حالا می دانیم که الکل قابل احتراق می باشد. پس آتش بزنیدش

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید