خانه / انواع چسب / خواص و ویژگی های « سدیم سیلیکات »

خواص و ویژگی های « سدیم سیلیکات »

خواص
سدیم سیلیکات پودر سفید رنگی است که به آسانی در آب حل می شود و محلولی قلیائی به وجـود می آورد. ایـن یکی از ترکیـباتی است که شامل سدیم اورتـوسیلیکات (Na4SiO4)، سدیم پیروسیلیکات (Na6Si2O7) و دیگر ترکیبات می شود. همه آنها شیشه ای (glassy)، بی رنگ و قابل حل در آب هستند. سدیم سیلیکات در محلولهای خنـثی و قلیائی پایدار است. در محلولهای اسیدی، یون سلیکات با یونهای هیدروژن واکنش می دهد تا «سیلیسیک اسید» را تشکیل دهد که وقتی گرم شود، «سیلیکا ژل» را که ماده ای سخت و شیشه ای است، به وجود می آورد.

یادآوری: محیط اسیدی، خنـثی و بازی (قلیائی) را با توجه به عدد pH به صورت زیر تقسیم می کنند:

نوع محیط

اسیدی (Acid)

خنثی (Neutral)

بازی (Alkali)

محدوده pH

یک تا کمتر از ۷

۷

بیشتر از ۷ تا ۱۴

نسبت «سیلیس به سودا» یا Ratio

یکی از مشخصه های مهم در تعیین کاربرد انواع «سدیم سیلیکات» در صنایع مختلف، نسبت سیلیس به سودا (یا Ratio) است. این نسبت را به صورت زیر می توان نوشت:

Ratio = SiO2 / Na2O

با توجه به موارد مصرف می توان سه محدوده برای آن تعریف کرد:

کاربرد

مدول

محدوده

صنایع شوینده

۰۵/۰± ۰۰/۱

۱۰/۰ ± ۰۰/۲

نسبت پائین (Low Ratio)

صنایع کاشی، سرامیک، ریخته گری

۰۵/۰ ± ۵۰/۲

۱۰/۰ ± ۰۰/۳

نسبت متوسط (Medium Ratio)

صنایع فولاد و چسب

۰۵/۰ ± ۵۰/۳

نسبت بالا (High Ratio)

◄ مرجع: سایت شرکت «پارس زئولایت» www.parszeolite.com

هر چه نسبت Ratio بالاتر باشد، دانسیته (جرم حجمی) سدیم سیلیکات نیز بالاتر خواهد بود. برای مثال، دانسیته یک نمونه سدیم سیلیکات صنعتی با ۱/۲-۹/۱=Ratio برابر است با gr/cc ۴۵/۱-۳۵/۱.

در منبعی دیگر (از این نشانه) دو محدوده برای Ratio تعریف شده است:

۵/۲ – ۳/۲          Low Ratio

۵/۳ – ۳/۳           High Ratio

در همین منبـع خـواص درجه های مختـلف صنـعتی «سدیـم سیلیکات» تولیدی یکی از شرکتها (MS Jain Group) (http://www.kiranglobal.com) به صورت جدول زیر قید شده است:

حداقل ۲۶۰/۱

حداقل ۳۸۰/۱

حداقل ۵۹۰/۱

حداکثر ۶۹۰/۱

وزن مخصوص (در ˚C20)

حداکثر ۲/۰ درصد

حداکثر ۲/۰ درصد

حداکثر ۲/۰ درصد

حداکثر ۲/۰ درصد

عدم حلالیت

۷-۶ درصد

۲۰-۹ درصد

۱۵-۱۴ درصد

۱۸-۱۷ درصد

Na2O

۲۵-۲۳ درصد

۳۰-۲۸ درصد

۳۶-۳۴ درصد

۳۸-۳۶ درصد

SiO2

حداکثر ۰۳/۰ درصد

حداکثر ۰۳/۰ درصد

حداکثر ۰۵/۰ درصد

حداکثر ۰۵/۰ درصد

اکسید آهن (Ferrous dioxide)

◄ منبع: سایت شرکت MS Jain Group .

جدول زیر که برگرفته از ویکیـپدیای انگلیسی است، خواص فیزیکی و ترموشیمیائی سدیم سیلیکات را خلاصه کرده است:

خواص فیزیکی

فرمول مولکولی

Na2SiO3 یا Na2O∙SiO2

جرم مولی

gr/mol 06/122 (بی آب)

gr/mol 14/212 (پنتا هیدرات)

ظاهر

جامد بی رنگ

(به صورت محلول آبی هم وجود دارد)

قابلیت انحلال در آب

محلول

دانسیته

gr/cc 4/2 (جامد)

نقطه ذوب

˚C1088 (بی آب)

˚C2/72 (پنتا هیدرات)

شاخص شکست نوری (nD)

۵۲/۱ (بی آب)

۴۵۶/۱ (پنتا هیدرات)

خواص ترموشیمیائی

انتالپی استاندارد تشکیل

Kj/mol 1519- = ΔH˚f ۲۹۸

انتروپی مولی استاندارد

J/mol∙K  ۸/۱۱۳ = S˚۲۹۸

◄ منبع: ویکیپدیای انگلیسی (از این نشانه)www.en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate

منابع برای مطالعه بیشتر:

الف) منابع فارسی:

http://sodium-silicate.blogfa.com/

برای مطالعه روشهای خشک و تر برای تولید سدیم سیلیکات (مقاله با فرمت PDF) بر این «لینک» کلیک کنید.

ب) منابع انگلیسی:
ساخت «سدیم سیلیکات» با فرمت PDF از این نشانه.
ویدئوی ساخت «سدیم سیلیکات» از این نشانه.
ویدئو با عنوان «باغی از بلور، نمکهای سیلیکاتی» از این نشانه.

—-
ترجمه و تألیف: ابوالفضل گروئی

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید