خشک کن ها

خشک کن ها

خشک کن سرب: به صورت اکتوات سرب با مشخصات پیوست، خشـک کن، کمـکی بوده و به همراه خشک کن کبالت برای خشک کردن عمقی رزین های آلکید هوا خشک به کار می رود. به علت داشتن خاصیت پلیمریزاسیون، قابلیت پایداری، سختی و مقاومت در برابر آب را افزایش می دهد. در رنگهای آلومینیومی استفاده از این خشک کن توصیه نمی شود.

خشک کن کلسیم: به صورت اکتوات کلسیم با مشخصات پیوست، خشک کن کمکی بوده و به همراه خشک کن کبالت برای خشک کردن عمقی رزین های آلکید هوا خشک به کار می رود. این خشک کن از خواصی مانند خاصیت پخش کنندگی و تر کنندگی برخوردار است و باعث کاهش جذب خشک کن ها به وسیله رنگدانه ها می شود.

خشک کن کبالت: بصورت اکتوات کبالت با مشخصات پیوست، خشک کن اصلی و بسیار فعال اکسایشی است و بعنوان خشک کن سطحی رزین های آلکید هوا خشک به همراه خشک کن های عمقی و کمکی مانند: خشک کن سرب و کلسیم، همچنین بعنوان شتاب دهنده رزین های پلی استر سیر نشده به کار می رود.

 

خشک کن کبالت ۷۱۰۱

درصد فلز                                          ۲/۰ ± ۰/۱۰

درصد جامد                                              ۶۰-۵۷

ویسکوزیته  ۲۵C°  و دین کاپ – ۴          حداقل ۹۰ ثانیه

چگالی ۲۵C° و g/cc                          ۰۲/۰ ± ۰۰/۱

رنگ                                                  آبی- بنفش

 

 

خشک کن سرب ۷۱۰۳

درصد فلز                                        ۵/۰ ± ۰/۳۲

درصد جامد                                              ۷۷- ۷۳

ویسکوزیته  ۲۵C°  و دین کاپ – ۴          حداقل ۷۵ ثانیه

چگالی ۲۵C°  و g/cc                          ۰۲/۰ ± ۲۷/۱

رنگ                                                  زرد کمرنگ

 

 

خشک کن کلسیم ۷۱۰۴

درصد فلز                                             ۱/۰ ± ۰/۵

درصد جامد                                               ۴۲-۴۰

ویسکوزیته  ۲۵C°  و دین کاپ – ۴          حداقل ۳۵ ثانیه

چگالی ۲۵C° و g/cc                          ۰۲/۰ ± ۸۶/۰

رنگ                                                 زرد کمرنگ


درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید