خانه / رزین ها / تهیه رزین اوره فرمالین
تهیه رزین اوره فرمالین

تهیه رزین اوره فرمالین

آمینو پلاستها رزینهایی هستند که از واکنش آمینها و یا آمیدها با آلدهید بدست می آیند مهمترین نوع از این نوع پلیمرها که اهمیت زیادی پیدا نموده اند عبارتند از رزینهای اوره فرم آلدهید و ملامین  فرم آلدهید.محصول نهایی که از پلیمر های نامبرده تهیه میشوند

ساختمان سه بعدی دارند یعنی ترمو ست هستند ,یعنی غیر قابل حل و غیر قابل ذوب میباشند . تهیه این محصول اغلب در سه مرحله تهیه میشود,در مرحله اول رزین با وزن ملکولی پایین تهیه میشود و در مرحله بعدی واکنشهای پلیمریزاسیون تا ایجاد یک ساختمان شبکه ای پیش میرود.

وسایل و مواد مورد نیاز آزمایش:

۱-    بشر یا لوله آزمایش

۲-    یک نوع اسید مثل اسید سولفوریک

۳-    اوره (۵gr)

۴-    فرمالدهید (۶ml)

 شرح آزمایش:

ابتدا ۵gr اوره را به وسیله ترازو ی دیجیتا ل انداره می گیریم سپس ۶ccفرما لدهید بر میداریم و هر دو را در بشر با هم ترکیب می کنیم تا کا ملا حل شود. سپس مخلوط غیر همگن حاصل را روی هیتر با درجه حرارت ۸۰  گذاشته تا کاملا همگن شده و حل گردد  در این قسمت از آزمایش باید ۶قطره اسید سولفوریک برداشته و در حالی آنرا به محلول ساخته شده اوره +فرمالدهید اضافه میکنیم له بشر حاوی محلول زیر هود قرار گرفته باشد چون بخاراتی که در اثر واکنش متصاعد میگردد سمی و برای سلامتی انسان مضر میباشد.

پس از اضافه شدن اسید سولفوریک به محلول رنگ آن به صورت شیری رنگ در می آید در این حین محلول در حال رسوب است که در زمان کمی انجام میگردد .اگر به رسوب حاصل آب اضافه کنیم دیده میشود که رسوب در ابتدا به حالت تعلیق در آمده و دوباره رسوب میگردد که این حاکی از آن دارد که ماده رسوب حاصله غیر قابل حل میباشد

رزین های اوره- فرمالدهید به دلیل پایین بودن قیمت اوره به عنوان ماده اولیه ارزان تهیه میشوند .از خواص این رزینها میتوان به مقاومت حرارتی تا ۹۰   مقاومت الکتریکی خوب ,مقومت در برابر ترک خوردگی ,مقاومت در برابرمواد شیمیایی را نام برد .

نتیجه آزمایش:

رزین اوره فرمالده یک پلیمر شبکه ای است که در هیچ حلالی حل نمیشود و کاربرد آن در صنعت در جایی است که احتمال خوردگی یا تخریب توسط مواد شیمیایی و حلالها میرود میباشد

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید