خانه / رزیت های پر مصرف صنعت رنگ / انواع رزین های پر مصرف در صنعت رنگ سازی

انواع رزین های پر مصرف در صنعت رنگ سازی

۱)رزین های الکید که خود بهشکل زیر تقسیم میشوند تقسیم میشوند
۱)الکید های کوتاه زنجیر خشک نشونده وکورهای به همراه رزین اوره یا ملامین در لعاب های کورهای مصرف میشوند برای پوشش یخچال وماشین لباسشویی سایر پوشش های فلزی۲)الکید های کوتاه زنجیر هوا خشک این رزین ها دارای روغن تال سویا پنبه دانه کرجک اب گیری شده بوده در مجاورت هوا خوب خشک میشوند
۳)الکید های متوسط زنجیر این الکید ها به همراه رزین ملامین برای رنگ های کورهای وبدون رزین ملامین برای کشتی ها وساختمان ها بکار میرود هر چه طول زنجیر بلند تر باشد دیرتر خشک میشود
۴)الکید های بلند زنجیر  که در رنگ های ساختمانی داخلی وخارجی وپوشش های فولادی دریایی بکار میرود
۵)الکید های خیلی بلند زنجر که به کندی خشک میشوند وبرای نمای کشتی ها ونمای بیرونی ساختمان ها استفاده میشود

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید