سیلیکون قالبسازی

بهترین قالب برای پلی استر، سیلیکون RTV2 برای اشیائ دارای خط تقارن که از قالب به سختی بیرون می آیند مناسب است در غیر ایصورت از PVC یا قالب گوشتی و سایر قالب ها می توان بهره برد.

سیلیکون ازجمله مواد پلیمری است که ازترکیب اتم های سیلیسیم و اکسیژن تشکیل شده است. این ساختمان مولکولی موجب مقاومت بیشتر آن در برابرحرارت نسبت به مواد آلی دیگر میگردد. با فرمولهای مختلفی از این مواد میتوان به طیف وسیعی از حالتهای فیزیکی دست یافت.

سیلیکونها را میتوان بصورتهای مختلف تولید نموده و مورد استفاده قرارداد.

سیلیکونهای مایع (روغن سیلیکون)

سیلیکونهای گرما پخت  (HTV)

سیلیکونهای هواپخت (RTV)

سیلیکونهای مایع: در مواقعی که بخواهیم ویسکوزیته سیلیکون مورد استفاده را کاهش دهیم از این مواد استفاده می نماییم. در ضمن این مواد باعث کاهش سختی پس از عملیات پخت نیز میگردند.

سیلیکونها   :  (RTV Room temperature vulcanization)

قابلیت پخت در دمای اتاق و نیز انعطاف پذیری و عدم چسبندگی به سطوح را دارد. با توجه به ویسکوزیته این مواد میتوان از این مواد در کپی برداری از سطوح ومدلها استفاده نمود. این مواد بسیار منعطف بوده و استفاده از آن به دفعات تاثیری در کیفیت این مواد ندارد. با استفاده از کاتالیستهای ویژه میتوان سرعت پخت را تا حدزیادی افزایش داد.

کاربرد:ساخت قالبهای عمومی، ساخت قالبهای دقیق مدل سازی، ریخته گری های سریع و مکرر، تکثیر در سرامیک سازی، صنایع سرامیک سازی، صنایع مجسمه سازی، قالبها ی مقاوم در برابر کشش، صنایع واشر سازی، ورق های طلاکوبی ، روان کننده ها و جدا کننده ها، قالب محصولات پیچیده با ابعاد دقیق.

  سیلیکونهای  (HTV high temperature vulcanization):

با توجه به خواص بالای این مواد میتوان از آنها در ساخت قطعاتی که درمعرض حرارت میباشند استفاده نمود. ازجمله کاربردهای این مواد ساخت قالبهای عمومی و ریخته گری می باشد. از جمله کاربردهای این مواد می توان به ساخت قالبهای سرامیک سازی و واشر سازی نام برد.