بوتانل

نرمال بوتانل یا ۱-بوتانل یا نرمال بوتیل الکل  یک الکلی است که تقریبا درتمامی شرایط در حلالهای آلی و مقدار بسیار کمی در آب حل میگرددبوتانل حلال خوبی برای چربیها روغنها و پلاستی سایزرها  رزینهای طبیعی و آمینی و فنلی میباشد. نرمال بوتانل جرم مولکولی ۷۴ را دارد که برای تهیه آن نشاسته را تخمیر میکنند نقطه جوش آن ۱۱۷٫۷ درجه سانتیگراد است و دانسیته آن ۰٫۸۱۱ گرم بر سانتیمترمکعب میباشد و نقطه اشتعال آن ۳۷ درجه سانتیگراد است. نرمال بوتانل رزینهای کلروکائچو نیتروسلولز پلی استایرن و پلی وینیل کلراید را در خود حل نمی نماید. وقتیکه نرمال بوتانل به سرعت  تبخیر آهسته با حلالهای دیگر مخلوط میشود بر حلالیت و قدرت رقیق کنندگی آن میافزاید بطوریکه استاده از مقدار کمی بوتانل در رنگهای فوری خاصیت بلاشینگ انرا کاهش میدهد. بوتانل و ایزومرهایش تقریبا دارای قدرت حلالیت برابر ولی سرعت تبخیر متفاوت میباشند که در این میان نرمال بوتانل کمترین سرعت تبخیر را داردبوتانل به مقدار کمی نیز در تنظیم ویسکوزیته رزینها بکار میرود زیرا که مصرف بیش از حد آن باعث عدم امتزاج پذیری با رزینهای آلکیدی میگردد ولی مصرف همان مقدار کم در کاهش سریع ویسکوزیته به اندازه مصرف مقدار بیشتری از ئیدروکربنها موثر است.

موارد استفاده: این حلال مستقیما در ورنیهای نیتروسلولزی به کار نمیرود ولی در تینرهای فوری نیتروسلولزی بسیار مصرف دارد به جهت قدرت حلال پوشی آن . در رنگهای کوره ای نیز به میزان زیاد مصرف میشود بعلت چرب بودن خاصیت پوست پرتغالی را از بین میبردو و در رنگهای کوره ای باعث جلوگیری از ژل شدن زودرس میشود.در رزینوآمینها مثل ملامین و اوره بعنوان یک ماده حد واسط مورد استفاده قرار میگیرد در تولید آنتی بیوتیک ها و ویتامینها نیز مصرف بسیار دارد در تولید نرم کننده ها مثل دی او پی هم استفاده میشود.